Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu organizuje konkurs pt.  „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Konkurs obejmuje dwie kategorie :

  1. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI” (praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np.: rysunku, komiksu, plakatu itp.).
  2. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. (film promocyjny/spot reklamowy powinien być wykonany w dowolnej technice filmowej, nieprzekraczający 60 sekund i dostarczony na nośniku optycznym – płyta CD, DVD).

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci/młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Prace konkursowe można przesyłać do 31 lipca 2020 r (liczy się datę nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika) na adres:

KOWR OT w Poznaniu

ul. Fredry 12

61-701 Poznań

z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Informacje odnośnie konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-kupuj-swiadomie-produkt-polski

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, chcącego wziąć udział w konkursie – do pobrania tutaj

W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu proszę kontaktować się z:

1.  Kinga Konicka kinga.konicka@kowr.gov.pl tel. 61 85 60 731 / 61 85 60 650

2.  Magdalena Seidler magdalena.seidler@kowr.gov.pl tel. 668 134 533

3.  Adrian Ratajczyk adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl tel. 608 527 426.

Comments are closed.