UWAGA KANDYDACI DO GIMNAZJUM!

Uprzejmie przypominamy, że do 30 czerwca kandydat do gimnazjum składa  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Złożenie wymienionych dokumentów obowiązuje zarówno kandydatów z obwodu szkoły, jaki i spoza obwodu.

2 lipca, w gablocie przed sekretariatem szkoły, zostanie wywieszona lista uczniów zakwalifikowanych. Uczniowie, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, nie mogą znależć się wśród uczniów zakwalifikowanych.

Do 3 lipca do godz. 13.00 kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY musi złożyć oryginały dokumentów (świadectwo i zaświadczenie z OKE), aby być przyjęty.

W poniedziałek 6 lipca, w gablocie przed sekretariatem szkoły nastąpi wywieszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Comments are closed.