Trwa rekrutacja do szkoły podstawowej

 

Szanowni Rodzice!

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WĄGROWCU,

która powstaje z dniem 1 września 2017 z przekształcenia gimnazjum,

prowadzi zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00  do 15.00.

Wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00  do 15.00 do 17 maja 2017 r.

(siedziba szkoły to siedziba obecnego gimnazjum: 62-100 Wągrowiec, ul, św. Wojciecha 20, tel. 67 26 21 500)

 

Formularz zgłoszenia lub wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

   POBIERZ ZGŁOSZENIE (dla dzieci z obwodu) lub POBIERZ WNIOSEK (dla dzieci spoza obwodu)

 

Czekamy na wyznaczenie terminu przez organ prowadzacy

na składanie WNIOSKÓW do klas IV oraz do klas VII.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Dzieci rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00. Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole zostaje wydzielona strefa dla edukacji wczesnoszkolnej (osobne wejście od strony parkingu, świetlica, sale lekcyjne, korytarz, WC, boisko szkolne).

Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych mają możliwość korzystania z bogato wyposażonej sali zajęć technicznych (w szczególności do zajęć kulinarnych) oraz hali sportowej. Świetlica szkolna zapewni opiekę w godzinach zgodnych z potrzebami rodziców. Przewiduje się zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów.

Pedagog szkolny, psycholog i pielęgniarka są do dyspozycji dzieci każdego dnia.

Rodziców zapraszamy do współpracy polegającej na współdecydowaniu o edukacji,  wychowaniu oraz ciągłym dostosowywaniu szkoły do potrzeb dziecka.

Razem stwórzmy nową szkołę podstawową o jakiej marzy dziecko, rodzic i nauczyciel.

dyrektor Danuta Kaniewska

UWAGA!

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na wniosek rodziców, jeśli szkoła po zebraniu zgłoszeń z obwodu będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

PODSTAWA PRAWNA rekrutacji uczniów do klas IV i VII

Dz.U. 2017 poz. 60

 

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Art. 205.

2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022.

5. W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023.

 

OBWÓD SZKOŁY: Wągrowiec, ulice:

 

 • 11 listopada,

 • Akacjowa,

 • Maksymiliana Bartscha

 • Kazimierza Bonowskiego,

 • Bukowa

 • Ks. Macieja Bukowieckiego,

 • Tadeusza Goetzendorfa-Grabowskiego

 • Janowiecka od torów kolejowych od nr 54 (numery parzyste) i od numeru 49 (numery nieparzyste),

 • Kalinowa,

 • Jana Kasprowicza,

 • Kcyńska,

 • Kochanowskiego,

 • Konopnickiej,

 • Ks. Stanisława Kopernika,

 • Włodzimierza Kowalskiego,

 • Józefa Ignacego Kraszewskiego,

 • Kwiatowa,

 • Leśniczówka Kaliska,

 • Stanisława Mikołajczyka,

 • Nad Nielbą,

 • Ogrodowa,

 • Osiedle Niepodległości,

 • Osiedle Wschód,

 • Owocowa,

 • Elizy Orzeszkowej,

 • Plac Błogosławionego Michała Kozala,

 • Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

 • Plac Piastowski,

 • Plac Wrzosowy,

 • Plac Zielony,

 • Prusa,

 • Reymonta,

 • Rgielska,

 • Rolna,

 • Różana,

 • Sienkiewicza,

 • Słowackiego,

 • Sosnowa,

 • Świerkowa,

 • Szymona Wachowiaka,

 • Warzywna,

 • Św. Wojciecha

 • Ignacego Wegnera,

 • Wschodnia,

 • Ks. Władysława Wróblewskiego,

 • Zielona,

 • Żeromskiego

 

 

 
Comments are closed.