Szybka reakcja może uratować życie!

      Defibrylacja jest kluczowym ogniwem w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jest ona najbardziej efektywna, jeśli zostanie przeprowadzona w ciągu trzech minut od chwili nagłego zatrzymana krążenia. 
      Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które analizuje pracę serca i w razie potrzeby może ustabilizować jego rytm. Takie urządzenie znajduje się w holu głównym naszej szkoły, przy wejściu na halę sportową. Defibrylator AED został zakupiony dzięki staraniom byłej Pani Dyrektor Danuty Kaniewskiej.
      W dniach 12-13.09. br. odbyły się szkolenia z zakresu użycia defibrylatora AED dla nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz dla uczniów drugich i trzecich klas gimnazjalnych, a także dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie i pokaz przeprowadzili ratownicy medyczni z Grupy Bridgestone z Poznania, z którymi od kilku lat szkoła utrzymuje współpracę. Szkolenie zorganizowała nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa mgr Ilona Łaszewska.

Comments are closed.