Betlejemskie Światło Pokoju

      W piątek, 19 grudnia 2014 r. naszą szkołę odwiedzili harcerze: Krzysztof Wojtaszek, Krzysztof Urban i Michał Krawczyński. Przynieśli oni "Betlejemskie Światło Pokoju". Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem " Pokój jest w nas".

"Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu."
(Rz 14, 17-19)

Comments are closed.