Spotkanie samorządowców

       Dnia 28 kwietnia 2015r. przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum wraz z opiekunem, p. Dariuszem Bąkiem, wzięli udział w IX Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół w Gołańczy. Przedstawicielami  naszej szkoły byli: Jadwiga Sikorska, Natalia Galus z klasy 3a oraz Franciszek Piekutowski z klasy 1b.
      Po uroczystym powitaniu odbyły się prezentacje zaproszonych szkół. Przedstawiono inicjatywy podejmowane przez RSU, wykraczające poza teren szkoły. Drugim punktem obrad Sejmiku była część warsztatowa, podczas której młodzież analizowała następujące tematy:
– Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież? Tematyka XXI Sesji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
– Jak podnieść frekwencję wyborczą i zachęcić dorosłych do udziału w wyborach?
– Jak młodzież może wpływać na postawy prospołeczne dorosłych obywateli?
      Po przedstawieniu wniosków odbyło się uroczyste zakończenie spotkania. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety w postaci długopisów, notesów reklamowych, smyczy. Dla naszej młodzieży było to bardzo twórcze spotkanie.

Comments are closed.