Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że 29 stycznia 2021 roku Burmistrz Miasta Wągrowca wydał zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec (Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca). W związku z sytuacją epidemiologiczną Rodzice proszeni są w miarę możliwości o wysyłanie wniosków/zgłoszeń drogą mailową (szkola1@sp1.wagrowiec.eu) lub wrzucanie w wersji papierowej do skrzynki pocztowej zawieszonej na bramie wjazdowej przy ul. Kochanowskiego. Składanie bezpośrednio w sekretariacie w godz. 8:00 – 15:00 – wejście do szkoły od strony ul. Kochanowskiego (po uprzednim wciśnięciu domofonu).

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca,

– zgłoszenie do Szkoły Podstawowej nr 1 dla dzieci z obwodu szkoły (termin: 15 – 26 marca 2021 r.)

 wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 dla dzieci spoza obwodu szkoły (termin: 15 – 26 marca 2021 r.)

potwierdzenie woli rodziców

klauzula RODO

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych w terminie 04 – 07 maja 2021 r.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1:

Nazwa szkołyAdres szkołyGranice obwodu szkołyUlice lub ich części wchodzące w skład obwodu szkoły
Szkoła Podstawowa nr 162-100 Wągrowiec ul. Św. Wojciecha 20Od przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Plac Zielony, wzdłuż osi ul. Kochanowskiego, wzdłuż osi ul. Żeromskiego do przecięcia z osią ul. Kcyńskiej,  wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do przecięcia z osią ul. Elizy Orzeszkowej, wzdłuż osi ul. Elizy Orzeszkowej wraz z włączeniem ul. Leśniczówka Kaliska do przecięcia z granicą miasta, wzdłuż granicy miasta do przecięcia z osią ul. Janowieckiej do przecięcia z torami kolejowymi, wzdłuż torów kolejowych do styku z osią ul. Kcyńskiej, wzdłuż osi ul. Ignacego Jana Paderewskiego, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do przecięcia z osią ul. Lipowej, wzdłuż osi ul. Lipowej do przecięcia osią ul. Jana Kasprowicza z włączeniem ul. Słowackiego, wzdłuż osi ul. Jana Kasprowicza do przecięcia z ul. Sienkiewicza, wzdłuż osi ul. Sienkiewicza do przecięcia z osią ul. Reymonta, od osi ul. Reymonta do przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Kochanowskiego.11 Listopada, Akacjowa, Maksymiliana Bartscha, Kazimierza Bonowskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskie go, Jana Brzechwy, Bukowa, ks. Macieja Bukowieckiego, Marii Dąbrowskiej, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Frycza Modrzewskiego, Tadeusza Goetzendorfa-Grabowskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Janowiecka od torów kolejowych od numeru 54 (numery parzyste) i od numeru 49 (numery nieparzyste), Kalinowa, Jana Kasprowicza, Kcyńska, Kochanowskiego, Konopnickiej, ks. Stanisława Kopernika, Włodzimierza Kowalskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa, Stanisława Lema, Leśniczówka Kaliska, Stanisława Mikołajczyka, Nad Nielbą, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Niepodległości, Osiedle Wschód, Owocowa, Plac Błogosławionego Michała Kozala, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Piastowski, Plac Wrzosowy, Plac Zielony, Prusa, Reja od nr 61 do 81 (numery nieparzyste), Reymonta, Rgielska, Rolna, Różana, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Leopolda Staffa, Świerkowa, Św. Wojciecha, Juliana  Tuwima, Warzywna, Ignacego Wegnera, ks. Władysława Wróblewskiego, Wschodnia, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Żeromskiego.  
Comments are closed.