REKRUTACJA – próby sprawności fizycznej – piłka ręczna/nożna

      Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu informuje, że próby sprawności fizycznej dla oddziałów sportowych zostaną przeprowadzone w dniach:

Piłka ręczna:

Termin: 04.06.2014 r. (środa) godz. 14.30

Miejsce: hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w  Wągrowcu, ul. św. Wojciecha 20

Zbiórka uczestników: od godz. 14.00 szatnie 6 i 7 w hali sportowej.

Piłka nożna:

Termin: 19.05.2014 r. (poniedziałek) godz.17.30 lub 22.05.2014 r. (czwartek)  godz. 17.30

UWAGA!  Uczniowie zgłaszają się na jeden z  wyznaczonych terminów.

Miejsce: Boisko OSiRu w Wągrowcu ul. Kościuszki 59

Zbiórka uczestników: od godz. 17.00 w szatni OSiRu

      Przypominamy, że uczeń przystępuje do próby sprawnościowej jeżeli posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (orzeczenie dostarczył do sekretariatu szkoły lub dostarczy komisji w dniu próby)

 

w zastępstwie dyrektora
wicedyrektor  Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Danuta Kaniewska

Previous

Comments are closed.