Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WĄGROWCU
PROWADZI ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

 

Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00  do 15.00 od 1 kwietnia do 10 kwietnia 2019 r.

 

Wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu przyjmowane będą od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. codziennie w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00  do 15.00.

 

Formularz zgłoszenia lub wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

POBIERZ ZGŁOSZENIE  (dla dzieci z obwodu)

lub

POBIERZ WNIOSEK  (dla dzieci spoza obwodu)

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Dzieci rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00.

dyrektor Alina Machy

UWAGA!

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na wniosek rodziców, jeśli szkoła po zebraniu zgłoszeń z obwodu będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Serdecznie zapraszamy

 

GRANICE OBWODU SZKOŁY:

Od przejęcia osi ul. Reja z osią ul. Plac Zielony, wzdłuż osi ul. Plac Zielony, wzdłuż osi ul. Kochanowskiego, wzdłuż osi ul. Żeromskiego do przecięcia z osią ul. Kcyńskiej, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do przecięcia z osią ul. Elizy Orzeszkowej, wzdłuż osi ul. Elizy Orzeszkowej wraz z włączeniem ul. Leśniczówka Kaliska do przecięcia z granica miasta, wzdłuż granicy miasta do przecięcia z osią ul. Janowieckiej, wzdłuż osi ul. Janowieckiej do przecięcia z torami kolejowymi, wzdłuż torów kolejowych do styku z osią ul. Kcyńskiej, wzdłuż osi ul. Ignacego Jana Paderewskiego, wzdłuż osi ul. Kcyńskiej do przecięcia z osią ul. Lipowej, wzdłuż osi ul. Lipowej do przecięcia z osią ul. Jana Kasprowicza z włączeniem ul. Słowackiego, wzdłuż osi ul. Jana Kasprowicza do przecięcia z ul. Sienkiewicza, wzdłuż osi ul. Sienkiewicza do przecięcia z osią ul. Reymonta, od osi ul. Reymonta do przecięcia osi ul. Reja z osią ul. Kochanowskiego.

ULICE LUB ICH CZĘŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD OBWODU SZKOŁY: 

 • 11 Listopada,
 • Akacjowa,
 • Maksymiliana Bartscha,
 • Kazimierza Bonowskiego,
 • Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
 • Jana Brzechwy,
 • Bukowa,
 • ks. Macieja Bukowieckiego,
 • Marii Dąbrowskiej,
 • Arkadego Fiedlera,
 • Aleksandra Fredry,
 • Frycza Modrzewskiego,
 • Tadeusza Goetzendorfa-Grabowskiego,
 • Kazimiery Iłłakowiczówny,
 • Janowiecka od torów kolejowych od numeru 54 (numery parzyste) i od numeru 49 (numery nieparzyste),
 • Kalinowa, 
 • Jana Kasprowicza,
 • Kcyńska,
 • Kochanowskiego,
 • Konopnickiej,
 • ks. Stanisława Kopernika,
 • Włodzimierza Kowalskiego,
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego,
 • Kwiatowa,
 • Stanisława Lema,
 • Leśniczówka Kaliska,
 • Stanisława Mikołajczyka,
 • Nad Nielbą,
 • Ogrodowa,
 • Elizy Orzeszkowej,
 • Osiedle Niepodległości,
 • Osiedle Wschód,
 • Owocowa,
 • Plac Błogosławionego Michała Kozala,
 • Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Plac Piastowski,
 • Plac Wrzosowy,
 • Plac Zielony,
 • Prusa,
 • Reja od numeru 61 do numeru 81 (numery nieparzyste),
 • Reymonta,
 • Rgielska,
 • Rolna,
 • Różana,
 • Rzeczna,
 • Sienkiewicza,
 • Słowackiego,
 • Sosnowa,
 • Leopolda Staffa,
 • Świerkowa,
 • Św. Wojciecha,
 • Juliana Tuwima,
 • Warzywna,
 • Ignacego Wegnera,
 • ks. Władysława Wróblewskiego,
 • Wschodnia,
 • Stanisława Wyspiańskiego,
 • Gabrieli Zapolskiej,
 • Zielona,
 • Żeromskiego.

 

 
Comments are closed.