Rekrutacja do szkół średnich

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2019/2020

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż:

  1. z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum,
  2. od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum prowadzi się klasydotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
  3. na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia) odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz klas wstępnych określa załącznik nr 1,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych określa załączniki nr 2,
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych określa załącznik nr 3.

Załączniki:

 

Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia – rok szkolny 2019/2020

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok 2019/2020

Załączniki:

 

Źródło: http://ko.poznan.pl

Comments are closed.