Szanowni Uczniowie i Rodzice 

 

W dniach 22, 23, 24 lutego 2016 r. uczniowie uczęszczający na religię uzyskują częściowe zwolnienie z zajęć lekcyjnych w celu odbycia rekolekcji według przedstawionego planu:

wszystkie klasy 1, oraz 2a, 2b, 2c, 2, 2e

wszystkie klasy 3 oraz 2f, 2g, 2h, 2i

 

Uczniowie niekorzystający z lekcji religii w dniach 22, 23, 24 lutego 2016, w godzinach 8.00 – 11.35 odbywają zajęcia informatyczno-matematyczne w pracowni komputerowej 7E, a następnie kontynuują naukę na 5, 6, 7,8 lekcji zgodnie z planem lekcji.

Świetlica jest czynna od 7.00.

 
 
Comments are closed.