Przydział świetlic w r. szk. 2020/2021

Kl. 1 a – s. 45 Kl. 2 a – s. 45

Kl. 1 b – s. 45 Kl. 2 b – s. 9 E

Kl. 1 c – s. 6 Kl. 2 c – s. 6

Kl. 1 d – s. 31 Kl. 2 d – s. 9 E

Kl. 1 e – s. 31 Kl. 2 e – s. 31