Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny

      W dniu 4 listopada 2015 r.  odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych związane z projektem  edukacyjnym "Wiem – nie borę! Jestem bezpieczny", który jest realizowany w ramach programu "Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież". Jego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wągrowcu.
      Współorganizatorami  programu są  Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
      Celem projektu "Wiem – nie borę! Jestem bezpieczny" jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
       W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane:
– rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– rola i zadania Policji – postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń/dziecko jest pod wpływem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych,
– zasady realizacji projektu i założenia prowadzenia spotkań w oparciu o  broszurę pt. Smak życia, czyli debata o "dopalaczach".
      Uczestnikami szkolenia z naszej szkoły były: wicedyrektor Grażyna Sarad, pedagog Krystyna Pijanowska, nauczyciele Marzena Kamińska i Małgorzata Moćko oraz pielęgniarka Jadwiga Michalak.
      Strony, na których można znaleźć wiele informacji na temat dopalaczy:
– www.dopalaczeinfo.pl,
– www.kbpn.gov.pl,
– www.narkomania.org.pl.

     Broszury, ulotki i informatory dla uczniów i rodziców:
Broszura dla gimnazjalistów – Narkotyki ryzykowna droga.
Informator – Czy znasz prawdę odopalaczach.
Informator – Nowe narkotyki – dopalacze.
Ulotka – Doplacze to śmierć.
Ulotka dla rodziców – dopalacze.
Uwaga rodzice – ulotka o dopalaczach.
Ulotka – Biorąc – nie jesteś sobą.
Narkotyki.

Comments are closed.