Seminarium “Nieletni i ich świat … zapobieganie demoralizacji w środowisku lokalnym”

      W dniu 28. 10. 2015 r. w auli im. Stanisława Przybyszewskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, odbyło się seminarium „Nieletni i ich świat… zapobieganie demoralizacji w środowisku lokalnym”, którego organizatorem byli: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
      Celem spotkania było zdiagnozowanie stanu obecnego problemu demoralizacji młodzieży w środowisku lokalnym oraz wymiana poglądów, doświadczeń w zakresie jej zapobiegania. Seminarium skierowane było do: kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy policji.
      W programie znalazły się wystąpienia:
– psycholog Agnieszki Widomskiej ("Współczesne problemy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, diagnoza, zapobieganie w ujęciu socjologiczno-psychologicznym"),
– przedstawiciela Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu Krzysztofa Szymańskiego (Rodzaje spraw dotyczących nieletnich, podejmowane działania zapobiegawcze),
– Sędziego Sadu Rejonowego w Wągrowcu Rafała Agacińskiego (Prawne aspekty zagadnienia demoralizacji nieletnich),
– Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu Renaty Bocheńskiej – Bejnarowicz (Rola prokuratora w postępowaniu w przypadku osób nieletnich),
– Kierownika Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu – kuratora Lidii Olejniczak (Praca z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich i środowisku),
– Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy Jacka Domagalskiego (Problemy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym),
– Kierownika Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lidii Kozdęby (Praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy socjoterapeutycznej),
– Dyrektora Poradn Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu Katarzyny Dereżyńskiej (Oferta PPP dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją),
      W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wśród nich przedstawiciele naszej szkoły: wicedyrektor Grażyna Sarad, pedagog Krystyna Pijanowska, psycholog Kinga Muszyńska-Greser oraz nauczyciele Marzena Kamińska, Romana Mucha i Beata Pałuka.

Comments are closed.