7 listopada 2022 r., na zaproszenie nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa pana Janusza Sieronia, do
szkoły przybyła sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Strażacy dowodzeni przez Druha
Dariusza Wiśniewskiego zaprezentowali uczniom klasy 8 sprzęt i wyposażenie samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Najwięcej radości uczniom sprawiło praktyczne rozwinięcie linii gaśniczej, linii szybkiego
natarcia, założenie specjalistycznych kombinezonów i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. W
trakcie żywej lekcji EdB młodzież mogła sprawdzić się w użyciu gaśnicy proszkowej. Bardzo ciekawe
zajęcia przeprowadzone z profilaktyki pożarowej przez druhów z OSP w Wągrowcu młodzież nagrodziła
gromkimi brawami.

Comments are closed.