PROFILAKTYKA – DOBRA TAKTYKA

Nasza szkoła od początku roku szkolnego 2020/21 systematycznie realizuje założenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Kluczową rolę w szkolnej profilaktyce pełnią pedagog i nauczyciele wychowawcy. To od ich współpracy w dużej mierze zależy jej skuteczność. Pedagog szkolny po uzgodnieniu z wychowawcą, mając na uwadze zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia nasi uczniowie, przeprowadza w klasach szereg zajęć wychowawczo-profilaktycznych.

Już we wrześniu uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć „Poznajemy pracę pedagoga szkolnego” w formie zabawowej uzyskali informację na temat specyfiki tego zawodu. W klasach drugich, dbając o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły, przeprowadzono zajęcia „Bezpieczna droga do szkoły”. Po zwróceniu przez wychowawców uwagi na problem nadmiernego spożywania napojów energetycznych, klasy 4-7 brały udział w spotkaniach z pedagogiem pod hasłem „Energetyki – niezdrowa energia”.

Pedagog we współpracy ze szkolnym psychologiem w ramach „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadził w klasach 1-8 cykl zajęć wychowawczo – profilaktycznych o różnorodnej tematyce. W ramach zajęć „Gry komputerowe – gram z umiarem”, „Dbam o swoje bezpieczeństwo w Internecie”, w klasach 2-4, zostały omówione zagrożenia związane z powyższymi tematami. Wśród uczniów klas czwartych pedagog w ramach zajęć „Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe?” poruszył temat agresji wśród dzieci i młodzieży. Mając na uwadze, jak ważna jest odpowiednia atmosfera w zespole klasowym, w najmłodszych klasach zostały przeprowadzone zajęcia „Bądź dobrym kumplem, nie dokuczaj”, „Jestem dobrym kolegą/koleżanką”, „Mam wpływ na atmosferę w klasie”.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach profilaktycznych z pedagogiem szkolnym. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną część zajęć odbywa się za pośrednictwem platformy Classroom.

Comments are closed.