Dnia 2 lutego w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste PASOWANIE NA CZYTELNIKA uczniów klas I. Pierwszoklasiści zapewnili, że potrafią już czytać i złożyli głośną deklarację poszanowania książek i przestrzegania regulaminu biblioteki. Uczniowie klas starszych wprowadzili swoich młodszych kolegów w świat książek przygotowaną inscenizacją. Mali czytelnicy zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z układem książek na półkach. Poznali lektury do klas I – III. Na zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał pięknie wydane wiersze Juliana Tuwima oraz dyplom – pamiątki pasowania!

Comments are closed.