Uczniowie klas I udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet szkoły. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek. Zapewnili, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, składając uroczyste ślubowanie. Następnie dyrekcja szkoły dokonała pasowania uczniów.

Wszystkie pierwszaki otrzymały słodkie upominki, dla każdego przygotowany został także pamiątkowy biret.

Comments are closed.
Ostatnie aktualności