Uczniowie klas I udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet szkoły. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek. Zapewnili, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, składając uroczyste ślubowanie. Następnie dyrekcja szkoły dokonała pasowania uczniów.

Wszystkie pierwszaki otrzymały słodkie upominki, dla każdego przygotowany został także pamiątkowy biret.

Comments are closed.