Organizacja lekcji i egzaminy próbne dla klas III – 6, 7, 8 grudnia

Szanowni Uczniowie i Rodzice! 

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2016 r. w naszej szkole uczniowie klas trzecich przystąpią do próbnego egzaminu gimnazjalnego. 

W tych dniach jednocześnie będą odbywać się zajęcia lekcyjne dla klas 1 i 2 zgodnie z planem lekcji oraz niektóre zajęcia lekcyjne dla klas trzecich (przed egzaminem i po egzaminie każdego dnia).

Zmianie ulegną godziny dzwonków lekcyjnych oraz czas trwania poszczególnych lekcji i przerw do godz. 12.30.

Egzaminy dla klas trzecich odbędą się w salach lekcyjnych na II piętrze. Zatem uczniowie klas 1 i 2 w godzinach egzaminu będą realizować lekcje w salach poza II piętrem. Informacja o przydzielonych salach lekcyjnych w godzinach egzaminu będzie przekazywana uczniom we wtorek, środę i czwartek na pierwszych godzinach lekcyjnych.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem lekcji, przerw i egzaminów.

Uczniów klas 1 i 2 proszę o zachowanie ciszy na korytarzach oraz o niewchodzenie na II piętro w godzinach trwania egzaminów. 

Informacje dla uczniów klas III na egzamin próbny:

1. Na egzaminie piszesz długopisem z czarnym wkładem.

2. Na egzamin z matematyki przynosisz linijkę. Rysunki wykonujesz długopisem.

3. Torbę z wyłączonym telefonem komórkowym kładziesz w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

4. Nie korzystasz z telefonu komórowego podczas przerwy między egzaminami w danym dniu.

5. Przy stoliku na podłodze możesz mieć małą butelkę wody.

6. Podczas przerwy między egzaminami w danym dniu zjedz drugie śniadanie.

7. Swoim zachowaniem nie możesz zakłócać przebiegu egzaminu.

8. Kodujesz pracę egzaminacyjną zgodnie z poleceniem nauczyciela i instrukcją.

9. Podczas egzaminu nie możesz mieć przy sobie ani posługiwać się jakimkolwiek urządzeniem telekomunikacyjnym.

10. Nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej bez zgody nauczyciela.

11. Wykorzystaj cały czas egzaminu próbnego. Kilkakrotnie czytaj treść zadań i poleceń. Dokładnie przeczytaj czego ma dotyczyć odpowiedź. Podejmuj próby rozwiązania zadania czy napisania tekstu. Zmobilizuj się do maksymalnego wysiłku, aby poznać swoje mocne i słabe strony. 

12. W czasie trwania egzaminu możesz skorzystać z toalety za zgodą nauczyciela. Uczniowie pojedynczo korzystają z wyznaczonego na II piętrze WC (będzie tam nauczyciel dyżurujący).

dyrektor Danuta Kaniewska

Comments are closed.