1 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do 12.00 dla wszystkich uczniów gimnazjum zostanie zorganizowany Dzień Dziecka pod hasłem: „Kolorowo, wesoło, przyjemnie” według następującego planu:

KLASY PIERWSZE

g. 7.50 – przyjście do klasy, wychowawca sprawdza obecność, następnie uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą do hali sportowej

g. 8.10 – g. 9.00 – zajęcia sportowe

g. 9.05 – g. 9.55 – zajęcia w klasach

g. 10 – 10.30 – udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą na boisko/hol (w zależności od pogody)

g.10.35 – 11.30 – posiłek (30 min.) i tańce (30 min.)

g.11.30 – g.12.00 – zakończenie imprezy, podsumowanie wyników za wykonane zadania, konkurencje sportowe, przebranie

KLASY DRUGIE

g. 7.50 – przyjście do klasy, wychowawca sprawdza obecność, uczniowie zostają w klasie

g.8.10 – 9.00 – zajęcia w klasach, następnie przejście do hali

g.9.05 – 9.55 – zajęcia sportowe

g. 10.00 – 10.30 – udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą na boisko/hol (w zależności od pogody)

g.10.35 – 11.30 – tańce (30 min.) i posiłek (30 min)

g.11.30 – 12.00 – zakończenie imprezy, podsumowanie wyników za wykonane zadania, konkurencje sportowe, przebranie

KLASY TRZECIE

g. 7.50 – przyjście do klasy, wychowawca sprawdza obecność, następnie uczniowie przechodzą do holu

g. 8.10 – 9.00 – próba poloneza

g. 9.05 – 9.55 – zajęcia w klasach pod opieką wychowawców

g.10.00 – 10.30 – udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą na boisko/hol (w zależności od pogody

g.10.35 – 11.30 – uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą do hali i biorą udział w zajęciach sportowych

g. 11.30 – 12.00 – posiłek i zakończenie imprezy, podsumowanie

Informacje dodatkowe:

W tym dniu gimnazjaliści przygotowują ciekawe stroje (do wyboru):

a) może to być kolorowy strój, np. postać z bajki lub filmu,

b) może klasa przebrać się w stroje jednakowego koloru,

c) uczniowie mogą wymalować twarze w znaczący sposób,

d) każdy uczeń wybiera dla siebie jedną z trzech powyższych opcji.

 

Wszyscy uczniowie obowiązkowo przynoszą obuwie sportowe oraz ulubioną książkę lub jakąkolwiek, jeśli uczeń nie ma ulubionej.

Po rywalizacji zapraszamy uczniów na pieczone kiełbaski.

Życzymy zwycięstwa w przygotowanych konkurencjach oraz wspaniałej zabawy!

Comments are closed.