Opieka dla uczniów w okresie przerwy światecznej

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Proszę o zgłoszenie potrzeby pobytu Państwa Dziecka /Podopiecznego
w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w okresie przerwy świąteczno-noworocznej,
tj. od 22 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r.

Szkoła będzie prowadziła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni robocze
od godz. 7.30 do 15.15, a w Wigilię, 24 grudnia 2014 r. do godz. 13.00.

Państwa Dzieci w dniu 12 grudnia 2014 r. otrzymały deklarację.  
Proszę o jej wypełnienie i podpisanie przez Rodziców/Opiekunów.
Jeśli nasza propozycja nie spełnia Państwa oczekiwań, proszę o dodatkową informację na odwrocie deklaracji.

Zapraszamy. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Comments are closed.