Rekrutacja do Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Pobierz zgłoszenie

Pobierz wniosek

(PYTANIA RODZICÓW – NA DOLE STRONY)

3 marca do 16 maja 2014 składanie zgłoszeń (uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły) i wniosków (uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

Drodzy Szóstoklasiści!

Zapraszamy Was do kontynuowania nauki w naszym gimnazjum. Stoicie przed podjęciem ważnej decyzji. Trzyletnia edukacja jest bardzo istotna w życiu młodego człowieka, gdyż przygotowuje do zaplanowania swojej  przyszłości i dorosłego życia.

Nasza szkoła jest miejscem integracji, które daje możliwość  wszechstronnego rozwoju. Życzliwa atmosfera, specjalnie dla Was stworzone warunki do nauki będą sprzyjały rozwijaniu samodzielności, kreatywności i uzdolnień zgodnie z Waszymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Szóstoklasisto! Zobacz, co musisz wiedzieć i zrobić, by rozpocząć u nas naukę.

 

Propozycje oddziałów w roku szkolnym 2014/2015:

ODDZIAŁ OGÓLNY

Jak sama nazwa wskazuje oddział przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań. Uczęszczanie na zajęcia daje możliwość zdobycia ogólnej wiedzy, która jest potrzebna każdemu człowiekowi. Profil ogólny pozwala rozwijać zainteresowania i umiejętności bez deklarowania wyboru zainteresowań w konkretnej dziedzinie. Otwiera wiele możliwości poznawczych i poszerza horyzonty myślowe.

Uczniowie mają możliwość wyboru licznych kół zainteresowań, zajęć dla uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych, artystycznych i w razie potrzeby zajęć wyrównawczych. Mogą również podejmować aktywność w szkolnym wolontariacie czy RSU. Jeśli zatem interesujesz się wszystkim, Twoja ciekawość świata i ludzi jest wielka, wybór tej klasy jest najlepszym rozwiązaniem. Z czasem rozbudzą się u Ciebie uśpione pasje.

ODDZIAŁ OGÓLNY O PROFILU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM (tylko jeden!)

Ta klasa stworzona jest dla Ciebie – wielbiciela matematyki i nauk przyrodniczych. Do dyspozycji uczniowie mają 2 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum. Zajęcia dopasowane są do planu lekcji. Poprzez doświadczenia, eksperymenty i pokazy możesz zdobyć umiejętności poznawania zjawisk przyrodniczych. Lekcje prowadzone są multimedialnie, w tym przy użyciu tablicy interaktywnej. Będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach dodatkowych przygotowujących do konkursów i olimpiad. Nauczyciele nauk matematyczno-przyrodniczych przygotowują program zajęć pozalekcyjnych dedykowany tej klasie na 3 lata nauki. Uczniowie powinni wykazać się determinacją w rozwijaniu swoich zainteresowań na poziomie pozalekcyjnym. Do klasy rekrutuje się uczniów, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny co najmniej dobre z matematyki, przyrody, informatyki i zachowania.

Z nami rozwiniesz skrzydła. Czekamy na ciebie!

ODDZIAŁ OGÓLNY O PROFILU HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM (tylko jeden!)

Jeśli drzemie w Tobie talent pisarski, aktorski, lubisz poznawać dzieje ludzkości, masz łatwość przyswajania języków obcych, zapraszamy Cię do nas. Uczniowie oddziału o profilu humanistyczno-językowym rozwijają swoje zainteresowania w zakresie nauk humanistycznych i języków obcych na zajęciach pozalekcyjnych wpisanych w plan lekcji tej klasy – 2 godziny tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum. Nauczyciele nauk humanistycznych i języków obcych przygotowują program zajęć pozalekcyjnych dedykowany tej klasie na 3 lata nauki. Uczniowie powinni wykazać się determinacją w rozwijaniu swoich zainteresowań na poziomie pozalekcyjnym. Do klasy rekrutuje się uczniów, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny co najmniej dobre języka polskiego, historii i społeczeństwa, języka obcego i zachowania.

ODDZIAŁ SPORTOWY – PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW (tylko jeden!)

Oferta jest skierowana do osób lubiących gry zespołowe. Niewątpliwie piłka ręczna należy już do tradycji naszej szkoły. Młodzi ludzie chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, rywalizują ze sobą i rozwijają swoje umiejętności. Uczniowie klasy sportowej w planie nauczania mają obowiązkowo po 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum. Na zajęciach wychowania fizycznego realizowana jest podstawa programowa oraz zajęcia z piłki ręcznej we współpracy z  Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Do klasy rekrutuje się uczniów, którzy w maju 2014 r. przystąpią do próby sprawności fizycznej i dostarczą orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Z oddziałów sportowych – piłka ręczna – najlepsi zawodnicy trafiają do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży Uzdolnionej Sportowo działającego przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu oraz MKS Nielba Wągrowiec.

 

ODDZIAŁ OGÓLNY ŁĄCZONY O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT I PŁYWANIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (tylko jeden!)

Chcesz zostać uczniem oddziału koszykarsko-pływackiego? Nie musisz być mistrzem. Wystarczy, że kochasz sport, lubisz rywalizację, pragniesz pokonywać własne słabości. Jesteś gotów każdego dnia na systematyczny trening wraz z rówieśnikami.

Część uczniów tej klasy rozwija swoje zainteresowania w zakresie piłki koszykowej, a część w zakresie pływania na zajęciach pozalekcyjnych – 2 godziny tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum.

Do klasy rekrutuje się uczniów, którzy w maju 2014 r. przystąpią do próby sprawności fizycznej i dostarczą orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

 

ODDZIAŁ OGÓLNY O PROFILU PIŁKA NOŻNA (tylko jeden!)

Jeśli od dziecka pasjonujesz się piłką nożną i pragniesz odnosić sukcesy na boisku, to trafiłeś w odpowiednie miejsce.

Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania w zakresie piłki nożnej na zajęciach pozalekcyjnych – 2 godziny tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum. Nauczyciel wychowania fizycznego przygotowuje program zajęć pozalekcyjnych dedykowany tej klasie na 3 lata nauki.

Do klasy tej rekrutuje się uczniów, którzy w maju 2014 r. przystąpią do próby sprawności fizycznej i dostarczą orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Klasa może zostać przekształcona w klasę sportową – 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo przez 3 lata nauki w gimnazjum, realizowana jest wówczas podstawa programowa oraz zajęcia z piłki nożnej.

Szkoła współpracuje z MKS Nielba Wągrowiec i Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Poznaniu.

 

Dbamy o to, aby w klasach sportowych był wysoki poziom nauczania, dlatego wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są normalnym trybem, uczniowie realizują ten sam program, co klasy ogólne.

 

 

Ważne dokumenty związane z rekrutacją:

– informacje dla uczniów i rodziców,

– opis klas,

– kryteria,

– terminy,

– zgłoszenie o przyjęcie,

– wniosek o przyjęcie.

Pytania rodziców:

Pytanie: Czy szkoła dofinansowuje dojazdy uczniów spoza obwodu?

Odpowiedź: Nie dofinansowuje.

 

                                        

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
 
Comments are closed.