Nasza szkoła w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska kampania, która podejmuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Szkoła Podstawowa nr 1 w I półroczu roku szkolnego 2020/21 kontynuuje uczestnictwo w powyższej inicjatywie. ZTU to uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym, pozytywna i pomysłowa, stawiająca na optymistyczny przekaz.

Cele zawarte w kampanii są realizowane w ramach zajęć w zespołach klasowych
w oparciu o scenariusze i karty pracy zawierające ćwiczenia i zadania dostosowane do wieku odbiory.

ZTU to nie tylko profilaktyka ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży, ale również budowanie poczucia wartości u dziecka, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.

Kampania w całości została sfinansowana przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

Koordynatorami realizacji kampanii są pedagog oraz psycholog szkolny. 

Więcej informacji na stronie www.trzezwyumysl.pl

Comments are closed.