Narodowe Święto Niepodległości

      Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów, jest najważniejszym świętem państwowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 uczciła ten szczególny dzień w minioną środę, uczestnicząc w przygotowanym specjalnie na tę okoliczność montażu słowno-muzycznym. Zebrani w holu szkoły gimnazjaliści, uczniowie klas pierwszych, dyrekcja oraz grono pedagogiczne, mieli okazję przypomnieć sobie tragiczne dzieje narodu polskiego, słuchając przygotowanego na ten dzień historycznego komentarza, którego tłem była ciekawa prezentacja multimedialna. Nie zabrakło też elementów widowiska teatralnego. Uczniowie, wcielający się w rolę mickiewiczowskiego chóru z „Dziadów”,  w ciemnościach przedstawili sceny obrazujące zagubienie, niepewność i lęk Polaków, którzy utracili swoją ojczyznę. Uczennice, odgrywające role pomników pamięci,  recytując wiersze Norwida, nawiązały do wielkiej tęsknoty za utraconą Ojczyzną. Narodowe Święto Niepodległości jest dniem radości, dlatego obok refleksji nad zniewoleniem narodu, pojawiły się też motywy radości związanej z odzyskaniem Ojczyzny, której „zmartwychwstanie” ogłosił  dźwięk dzwonu. Podniosłego tonu uroczystości  dodały pieśni wykonane przez zespół „Soprano”. Należy dodać, że patriotycznymi elementami, które wzbogaciły ten szczególny dla nas wszystkich czas, były piękne plakaty o tematyce narodowej, które zawisły w wielu miejscach naszej szkoły. Nasi milusińscy natomiast nosili tego dnia biało-czerwone kotyliony.                
      Montaż słowno-muzyczny przygotowali gimnazjaliści z klasy: 3a, 2c oraz przedstawiciele 3c i 2d.
      Nauczycielom, którzy czuwali nad przygotowaniem uroczystości, serdecznie dziękujemy!

Comments are closed.