Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej nr 1

7 września w całej  Polsce odbyło się Narodowe Czytanie. Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim czynny udział. Kilkoro uczniów, pod opieką p. Alicji Szmani oraz p. J. Eitner uczestniczyło w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Inna grupa czytała nowele polskie w Księgarni LOCUM na czytaniu zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. 

Narodowe Czytanie odbyło się także w naszej szkole. Wzięli w nim udział uczniowie kl. 5-7. Czytaliśmy "Katarynkę" B. Prusa oraz "Sachem" H. Sienkiewicza. Kilkanaścioro uczniów, zaproszonych do czytania przez panie M. Strzyżyńską i Wiesławę Kadow, zapoznało obecnych z treścią tych dwóch, krótkich, ale niezwykle wymownych polskich utworów. Obecni słuchali z uwagą, a następnie wzięli udział w konkursie znajomości treści przeczytanych nowel.

To już kolejna edycja Narodowego Czytania w Szkole Podstawowej nr 1.

 

 

Comments are closed.