Szkoła stwarza warunki rozwoju, a uczeń bierze odpowiedzialność za swój rozwój

Comments are closed.