Minął pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych …

      Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnej refleksji. Dlatego też młodzież naszego gimnazjum rozpoczęła przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.
      Dzisiaj, w poniedziałek, 2 marca gimnazjaliści spotkali się w Kościele pw. św. Wojciecha. Rekolekcje poprowadził ks. Dominik Poczekaj. Ustalił wspólnie z młodzieżą, że tematem tegorocznych rekolekcji jest "DROGA PRAWDA ŻYCIE". Szukanie własnej drogi, która nie zawsze jest prosta i łatwa stanowi cel w życiu każdego człowieka. Do tego miejsca  musimy zmierzać. Ale najważniejsze, żeby tego chcieć. I to bardzo. Wtedy, choć droga pewnie będzie wyboista, uda się nam zrealizować nasze zamierzenia.  Trzeba jednak być blisko Boga, bo On podaje rękę tym, którzy tego pragną.
      Po spotkaniu w kościele młodzież udała się do budynku szkoły. W holu hasło rekolekcji, projektor oraz … ksiądz proboszcz Andrzej Rygielski, zakonnica i młodzi ludzie z dzieckiem. Uczniowie z zaciekawieniem spoglądali w kierunku sceny. Pierwszy wystąpił ksiądz prałat, który opowiadał młodzieży o swojej drodze do kapłaństwa, dzielił się doświadczeniem wiary w Boga. Mówił o trudach, znoszeniu porażek, słabościach i miłosierdziu Bożym. Dziś przełożony przechodzi na emeryturę – w pełni zasłużoną, jednak kapłanem nie przestaje być.  To kolejny etap drogi w życiu duchownego.
      Siostra dominikanka, Benedykta nim została zakonnicą, była niepokorną nastolatką o trudnym charakterze. Opowiadała o swojej drodze do życia w zakonie. Skończyła studia polonistyczne, miała zostać na uczelni, ale los sprawił, że pewnego dnia w sercu zrodziła się myśl o pójściu do zakonu. Powołanie – to delikatna sfera relacji między człowiekiem a Bogiem. Wybrała Boga i trwa tak do dziś, spełniając się w różnych dziedzinach.
       Ostatnimi gośćmi było młode małżeństwo, Agnieszka i Krzysztof. Mówili o sobie, wzajemnej miłości, trudach dnia codziennego, wybaczaniu. O powołaniu do małżeństwa zdecydował Bóg, oboje są osobami wierzącymi i na podstawie własnych doświadczeń życiowych głośno mówili, iż to Bóg kieruje ich życiem. Przez to są bardzo szczęśliwi.
      Tak zakończył się pierwszy dzień rekolekcji.

Comments are closed.