SEZON LODOWISKO 2015/2016 ZAKOŃCZONY!

Dziękujemy za skorzystanie z naszego obiektu.

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Godziny otwarcia lodowiska w okresie przerwy świąteczno – noworocznej znajdują się tutaj.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lodowiska, godzinami otwarcia i cennikiem.

ZAPRASZAMY!


Lodowisko zlokalizowane jest na terenie naszego gimnazjum. Obiekt funkcjonuje w okresie zimowym.

Godziny otwarcia:

– codziennie  8.00 – 20.00
– dla uczniów gimnazjum, SP 2, SP 3, SP 4 pod opieką nauczyciela w ramach WF 8.00 -15.00
– dla klientów indywidualnych w dni nauki szkolnej  15.00 – 20.00
– dla klientów indywidualnych w soboty, niedziele w godzinach  11.00 – 20.00,
– w święta według okolicznościowego harmonogramu,
– w ferie zimowe (18.01.2016 – 31.01.2016) dla klientów indywidualnych od poniedziałku do niedzieli 11.00 – 20.00

 

Ceny biletów wstępu:

  • od poniedziałku do piątku: ulgowy – 4 zł, normalny – 6 zł
  • w weekendy i święta: ulgowy – 6 zł, normalny – 9 zł

Inne usługi:

  • wypożyczenie łyżew – 5zł za godzinę                       
  • ostrzenie łyżew – 5zł.

 

REGULAMIN LODOWISKA

1.     Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.

2.      Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.

3.      Lodowisko jest otwarte codziennie w sezonie zimowym w godzinach 8.00 – 20.00:

a)    dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w ramach wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela od godziny 8.00 do 15.00  w dni nauki szkolnej bezpłatnie,

b)   dla klientów indywidualnych w dni nauki szkolnej od godziny 15.00 – 20.00,

c)   dla klientów indywidualnych w soboty, niedziele, w godzinach 11.00 – 20.00,

d)  dla klientów indywidualnych w święta według okolicznościowego harmonogramu.

4.      Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.

5.      Grupy zorganizowane korzystają z lodowiska po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z dyrektorem szkoły – tel.  67 26 21 500.

6.      W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych obsługa lodowiska może w każdym momencie ogłosić przerwę konserwacyjną.

7.      Jazda na lodowisku odbywa się w jednym kierunku, tj. wchodząc na lodowisko odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

8.      Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

9.      Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla małych dzieci.

10.  Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.

11.  Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.

12.  Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

a)    używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska (nie dotyczy grup zorganizowanych),

b)    siadania na bandach okalających lodowisko,

c)    rzucania śniegiem,

d)    jazdy z dziećmi na rękach,

e)     wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,

f)     niszczenia sprzętu i urządzeń, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

g)    chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,

h)    wprowadzania zwierząt.

13.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia napojów alkoholowych i przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14.  Osoby przebywające na lodowisku zobowiązane są do kulturalnego zachowania oraz zachowania czystości na terenie obiektu.

15.  Za rzeczy pozostawione na lodowisku dyrekcja gimnazjum nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

16.  Za uszkodzenie telefonów komórkowych, mp3 itp. wnoszonych na płytę lodowiska organizator nie odpowiada.

17.  Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

18.  Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą usuwane z lodowiska, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat.

19.  Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.

20.  Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

21.  Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

22.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do dyrektora gimnazjum.

23.  Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w kasie lodowiska.

 
 
Comments are closed.