W środę, 4 lutego odbyło się kolejne spotkanie Klubu Europejczyk z radnym Piotrem Pałczyńskim. Tym razem była to Lekcja Europejska. Nasz gość, który jest również asystentem Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, przedstawił prezentację wraz z komentarzem na temat idei utworzenia Unii Europejskiej, kolejnych rozszerzeń państw członkowskich oraz instytucji UE. Omówił również kwestie korzystania z programu Erasmus Plus.
     W drugiej części spotkania przeprowadzony został konkurs wiedzy na podstawie wcześniej zdobytych informacji. Test bezbłędnie rozwiązali uczniowie: Hubert Jezierski z 3g oraz Patryk Wyrt z 3d. Drugie miejsce zajęła Kinga Kłos z 3g, która popełniła tylko 1 błąd. Nagrodami były upominki przygotowane przez Piotra Pałczyńskiego, m.in. pendrive, kubek termiczny, parasol, plecak. Radny przekazał również publikację opatrzoną słowem wstępnym posłanki Krystyny Łybackiej pt. "Horyzont 2020", czyli program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Spotkanie zorganizowała Ilona Łaszewska, opiekun Klubu Europejczyk.

Comments are closed.