Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

      Dnia 6 marca 2015 roku w Poznaniu odbył się ostatni etap Wojewódzkiego  Konkursu Matematycznego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Dominka Kądzielawa oraz Oliwia Szwon. Obie  uzyskały tytuł  laureata tego konkursu. Dominika zdobyła 50 pkt na 50 możliwych, a Oliwia 46 pkt. Są to jedyne uczennice powiatu wągrowieckiego, które zostały  laureatkami tego konkursu.
      Zanim jednak dziewczęta  zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, musiały przejść dwa bardzo trudne etapy – szkolny oraz rejonowy. Pierwszy odbył się w naszej szkole dnia 6 listopada ubiegłego roku.  I miejsce zajęła w nim  Oliwia Szwon, a II Dominika Kądzielawa wraz z Wojtkiem Kłosem, który wspólnie  z dziewczętami brał udział w etapie rejonowym.
      Etap rejonowy  odbył się w Poznaniu 12 grudnia 2014 roku, w którym  na 67  uczestników  (reprezentujących  kilka powiatów) tylko 17 zakwalifikowało się do następnego etapu, a wśród nich nasze uczennice.  Oliwia Szwon zdobyła 47 punktów na 50 możliwych, a Dominika Kądzielawa  43 punkty.
       Dziewczynki są zwolnione  z egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej i w pierwszej kolejności będą przyjęte do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
      Do wszystkich etapów konkursu Dominika Kądzielawa  przygotowywała się pod kierunkiem pani Anny Kaczanowskiej, a Oliwia Szwon  pod kierunkiem pani  Izabeli Lisiak.
      Gratulujemy sukcesów.

 

Comments are closed.