Trzydniowy egzamin gimnazjalny zdawało 193 uczniów w sześciu salach egzaminacyjnych.

W pierwszym dniu w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego zwolniony został laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  Stanisław Pawłowski przygotowany przez panią Annę Zanto. Laureat za tę część egzaminu otrzymuje maksymalną ilość pumktów.

W drugim dniu w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz z zakresu matematyki zwolniony został laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Eryk Szpotański przygotowany przez panią Aleksandrę Ziętowską. Laureat za tę część egzaminu otrzymuje maksymalną ilość pumktów.

122 uczniów pisało egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a  81 również na poziomie rozszerzonym. 71 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym,a 65 także na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie wykazali się dojrzałością i przybyli na egzamin w strojach uczniowskich oraz podporządkowali się wszystkim procedurom egzaminacyjnym i porządkowym.

Egzamin przebiegał zgodnie z procedurami.

Dyrekcja dziękuje przewodniczącym zespołów nadzorujacych egzamin w poszczególnych salach, członkom zespołów nadzorujacych, wychowawcom w salach opieki, oraz nauczycielom dyżurującym na koryatrzach  za sprawne przeprowadzenie wszystkich części egzaminu.

Szczególnie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 4 za wspołpracę w zespołach nadzorujacych egzamin gimnazjalny.

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Comments are closed.