Już po egzaminach. Uczniowie 9. klas trzecich w dniach od 19 do 21 kwietnia 2017 roku zdawali egzaminy gimnazjalne z różnych przedmiotów. Pierwszego dnia z historii, wos-u oraz języka polskiego, drugiego z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeciego – z języków obcych. Gimnazjaliści wyszli zadowoleni z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wszyscy zgodnie mówili, że z tych przedmiotów – jeśli ktoś systematycznie się uczył – zadania nie były trudne. To niezmiernie cieszy nauczycieli i rodziców. A jak będzie naprawdę? Okaże się 16 czerwca, kiedy OKE nadeśle wyniki egzaminów.

Comments are closed.