Informacje dla rady pdagogicznej

24  SIERPNIA 2015,  PONIEDZIAŁEK

 

1)   WDN, godz. 10.00 –  sala komputerowa 7E:

e-szkolenie – Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2015 roku – 35 min

dyskusja na temat wewnątrzszkolnych zasad oceniania, obowiązków i zadań nauczycieli, kompetencji rady pedagogicznej, organizacji nauczania w świetle nowych przepisów

wypracowanie stanowiska rady pedagogicznej dla komisji statutowej dokonującej nowelizacji statutu szkoły na dzień 1 września 2015 r.

2)   Praca w zespołach przedmiotowych:PSO, wymagania edukacyjne, programy nauczania.

3)   Praca komisji do spraw nowelizacji statutu.

 

25  SIERPNIA 2015, WTOREK

 

1)   Egzaminy poprawkowe.

2)  Praca w zespołach przedmiotowych: PSO, wymagania edukacyjne, programy nauczania.

3)  Praca komisji do spraw nowelizacji statutu.

(dla zainteresowanych nadal dostępne jest e-szkolenie – Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2015 roku – 35 min)

 

26 SIERPNIA 2015, ŚRODA

 

1)   8.30, sala komputerowa 7E – e-szkolenie: „Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej” – I grupa szkoleniowa (30 osób – zespół przedmiotowy nauczycieli j. polskiego, historii i wos-u, wf, biologii, geografii, plastyki, muzyki, techniki, zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy) – 70 min

2)  RADA PEDAGOGICZNA, godz. 10.00 –  sala konferencyjna lub pokój nauczycielski (w zależności od temperatury)

a)      sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2014/2015,

b)      uchwała klasyfikacyjna po egzaminach poprawkowych.

3)   Praca w zespołach przedmiotowych: PSO, wymagania edukacyjne, programy nauczania.

4)   Praca komisji do spraw nowelizacji statutu.

 

27 SIERPNIA 2015, CZWARTEK

 

1)   8.30, sala komputerowa 7E – e-szkolenie: Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej II grupa szkoleniowa (30 osób – zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, informatyki, religii, j. angielskiego, j. niemieckiego, pedagodzy, n-l biblioteki oraz psycholog) – 70 min

2)   Praca w zespołach przedmiotowych: PSO, wymagania edukacyjne, programy nauczania  – do godz. 15.00 wypracowane materiały w formie drukowanej i elektronicznej (na maila szkoły) przekazywane są do sekretariatu szkoły

3)  Praca komisji do spraw nowelizacji statutu – do godz. 15.00 wypracowane materiały w formie drukowanej i elektronicznej (na maila szkoły) przekazywane są do sekretariatu szkoły

 

28 SIERPNIA 2015, PIĄTEK

 

RADA PEDAGOGICZNA, godz. 10.00 –  sala konferencyjna:

1)  nowelizacja statutu,

2)  ochrona danych osobowych.

(dla zainteresowanych nadal dostępne jest e- szkolenie Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej)

 

31 SIERPNIA 2015, PONIEDZIAŁEK

 

1)  godz. 8.30, sala komputerowa 7E – e-szkolenie: „Ocenianie kształtujące” – I grupa szkoleniowa (30 osób – zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, informatyki, religii, j. angielskiego, j. niemieckiego, pedagodzy, n-l biblioteki oraz psycholog) – 68 min

rada pedagogiczna, godz. 10.00 – 13.00 –  sala konferencyjna

a)      wypracowanie przez nauczycieli założeń koncepcji pracy szkoły na lata 2015 -2019

b)     organizacja roku szkolnego 2015/2016 (w szczególności: szkolny zestaw programów nauczania, przydział zajęć edukacyjnych, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, dyskusja nad rocznym planem pracy szkoły, harmonogram na rok szkolny 2015/2016)

2)  ok. godz. 13.30 sala komputerowa 7E – e-szkolenie: „Ocenianie kształtujące” – II grupa szkoleniowa (30 osób – zespół przedmiotowy nauczycieli j. polskiego, historii i wos-u, wf, biologii, geografii, plastyki, muzyki, techniki, zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy) – 68 min

 

1 WRZEŚNIA 2015, WTOREK

 

1)      8.00 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 1 – hol

2)      po uroczystości w klasach – misja, wizja i sylwetka absolwenta – wypracowanie przez uczniów klas 1 z wychowawcami założeń koncepcji pracy szkoły

3)      przekazanie przez wychowawców klas 1 do sekretariatu szkoły wypracowanych założeń koncepcji pracy szkoły do godz. 10.45

4)      11.00ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 2 i 3 – hol

5)      po uroczystości w klasach – misja, wizja i sylwetka absolwenta – wypracowanie przez uczniów klas 2 i 3 z wychowawcami założeń koncepcji pracy szkoły

6)      przekazanie przez wychowawców klas 2 i 3 do sekretariatu szkoły wypracowanych założeń koncepcji pracy szkoły do godz. 13.45

(dla zainteresowanych nadal dostępne jest e- szkolenie: „Ocenianie kształtujące”)

 

2 WRZEŚNIA 2015, ŚRODA

 

(dla zainteresowanych nadal dostępne jest e- szkolenie: „Ocenianie kształtujące”)

godz. 15.00, sala konferencyjna wypracowanie przez pracowników administracyjno -obsługowych założeń koncepcji pracy szkoły na lata 2015 – 2019

 

3 WRZEŚNIA 2015, CZWARTEK

16.30 – 19.30 sala konferencyjna, obowiązkowe zewnętrzne szkolenie całej rady pedagogicznej w ramach grantów kuratora oświaty.
„Wsparcie dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia.”

Comments are closed.