Zapraszamy na spotkanie w SP2 i SP4

      Informujemy, że zebrania z rodzicami dotyczące nowej organizacji Szkół

Podstawowych w naszym mieście, odbędą się 27 lutego 2019 r. o godzinie 1730

w Szkole Podstawowej nr 2 i o godzinie 1900 w Szkole Podstawowej nr 4.

Comments are closed.