Informacja dot. stypendium/nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca

Informujemy, że można pobierać wnioski na stypendium/nagrodę Burmistrza Miasta Wągrowca z sekretariatu szkoły.

Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły (wejście od ul. Kochanowskiego) lub do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu/olimpiady/zawodów pozwalający na jasną ocenę formalną spełniania kryterium uzyskanego osiągnięcia oraz ksero dyplomu lub świadectwa.

Comments are closed.