Informacja dla rodziców o postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Dyrektor Alina Machy przypomina, że od 23 do 30 kwietnia 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły i przesłać drogą mailową albo wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki, która znajduje się na bramie szkoły od strony ul. Kochanowskiego.

Comments are closed.