Informacja dla rodziców kandydatów do klas pierwszych

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu w postaci pisemnego oświadczenia woli w terminie do 21 kwietnia 2020 r. drogą mailową na adres: szkola1@sp1.wagrowiec.eu lub wydrukowane oświadczenie wrzucając do skrzynki umieszczonej na bramie szkoły od strony ulicy Kochanowskiego. Druk można pobrać na stronie szkoły.

Oświadczenie woli – do druku (plik docx)

Oświadczenie woli – do druku (plik pdf)

 Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu informuje, że przedstawienie podziału dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 oraz spotkania Rodziców/Opiekunów z przyszłorocznymi wychowawcami tych klas odbędą się w późniejszym terminie. 

 

 

Comments are closed.