II termin egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Rodzice i Uczniowie 

W dniach 1, 2, 5 czerwca 2017 r. odbędzie się egzanmin gimnazjalny w drugim terminie dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie.

Uczniowie zgłaszają sie na egzamin do sekretariatu szkoły w terminie podanym na pisemnym zawiadomieniu rodziców.

Życzymy powodzenia!

 

Comments are closed.