Głos młodzieży też się liczy

Drodzy Uczniowie!

Miasto Wągrowiec przystąpiło do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku. W tym celu zarządzeniem Burmistrza Miasta został powołany kilkunastoosobowy Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku, którym mam zaszczyt kierować.

Od początku prac nad opracowaniem Strategii wszystkim członkom Zespołu zależy na tym, aby projekt Strategii Miasta Rozwoju Wągrowca do 2030 roku powstał przy jak najszerszym udziale społeczeństwa. Wszyscy Mieszkańcy Wągrowca mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego badania ankietowego, którego wypełnienie może zająć 5-10 minut. Opinie jak największego grona osób pozwolą nam przygotować dokument w sposób jak najbardziej rzetelny i uwzględniający rzeczywiste oczekiwania Mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracam się do Was z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta poprzez wypełnienie ankiety

Ankieta dla dzieci i młodzieży:

https://wagrowiec-mlodziez.webankieta.pl/

Ważne: Udział w ankiecie mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Wągrowca.

W przypadku pytań pozostaję do Waszej dyspozycji.

Dziękuję za życzliwą pomoc w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030,

Łączę wyrazy szacunku

Piotr Pałczyński

Comments are closed.