W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ptaków zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym "Ptaki Polski".

Klasy  I  – III

Uczestnicy wykonują w domu lub w szkole prace plastyczne tematycznie związane z ptakami (kredki, farby, wyklejanki, wydzieranki  itp.). Format pracy dowolny. Termin  wykonania do 7 X 2019 r. (poniedziałek). Podpisane prace dzieci przynoszą do swojej wychowawczyni. Dla lauretów konkursu przewidziane są nagrody, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na szkolnej gazetce.

Klasy  V – VII

Uczniowie biorą udział w quizie wiadomości o ptakach, który odbędzie się  2 X 2019 r. (środa) o godz. 8.00 na zajęciach z wychowawcą, a przeprowadzą go p. Kamińska i p. Muszyńska. Dla laureatów quizu przewidziane są nagrody.

 

 
Comments are closed.