Egzaminy poprawkowe 2014/2015

Uczeń na egzamin poprawkowy zgłasza się w wyznaczonym terminie, 10 minut przed egzaminem, do sekretariatu szkoły. Ucznia obowiązuje strój uczniowski.

Egzamin poprawkowy składa sie z części pisemnej i ustnej. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego może ubiegać się o promocję z jedną oceną niedostateczną jeden raz w trakcie nauki w gimnazjum.

 

Egzaminy poprawkowe odbędą sie 25 sierpnia według harmonogramu: 

 

j. polski

wtorek, 25 sierpnia 2015, 9.00

historia

wtorek, 25 sierpnia 2015, 9.00

wiedza o społeczeństwie

wtorek, 25 sierpnia 2015, 9.00

j. angielski III.1 – rozszerzenie

wtorek, 25 sierpnia 2015, 9.00

 

 

fizyka

wtorek, 25 sierpnia 2015, 11.00

chemia, geografia

wtorek, 25 sierpnia 2015, 11.00

j. angielski III.0 – podstawa

wtorek, 25 sierpnia 2015, 11.00

 
 

matematyka

wtorek, 25 sierpnia 2015, 13.00

biologia

wtorek, 25 sierpnia 2015, 13.00

 

 
Comments are closed.