WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015/2016

 

Zasięg

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

część językowa

wos+hist.

j. pol.

matem.

p. przyr.

język angielski

język niemiecki

podst.

rozszerz.

podst.

rozszerz.

województwo wielkopolskie

55,24%

65,73%

47,82%

50,17%

61,95%

43,68%

54,46

36,83%

Gimnazjum nr 1

w Wągrowcu

47,05%

56,96%

37,50%

42,62%

52,30%

34,77%

49,84%

23,90%

 

——————————————————————————————————————————————————–

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014/2015

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013/2014

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013/2014

STANINY W SKALI województwa wielkopolskiego

uwagi

STANINY W SKALI kraju

uwagi

historia i wiedza o połeczeństwie

3 (niski)

na granicy 4

3 (niski)

na granicy 4

język polski

4 (niżej średni)

 

3 (niski)

na granicy 4

przedmioty przyrodnicze

4 (niżej średni)

 

4 (niżej średni)

 

matematyka

4 (niżej średni)

 

4 (niżej średni)

 

język angielski (podstawa)

5 (średni)

 

4 (niżej średni)

na granicy 5

język angielski (rozszerzenie)

5 (średni)

 

5 (średni)

na granicy 6

język niemiecki (podstawa)

4 (niżej średni)

 

4 (niżej średni)

 

język niemiecki (rozszerzenie)

3 (niski)

na granicy 4

3 (niski)

blisko 4

 

 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę  na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

 Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników:

        1- najniższy 

             2- bardzo niski

3- niski

           4- niżej średni

  5- średni

            6- wyżej średni

   7- wysoki

               8- bardzo wysoki

        9- najwyższy

 
Comments are closed.