5 kwietnia 2016 r. (wtorek) odbędą się w naszym gimnazjum "otwarte drzwi". Spotkanie rozpocznie się od zebrania ogólnego o godz. 18.00 i potrwa pół godziny. Zostaną na nim przekazane: 

– informacje o ocenach cząstkowych dziecka,

– bieżące sprawy klasowe,

– z inicjatywy pana burmistrza Krzysztofa Poszwy oraz kierownika MOPiRPA pani Lidii Kozdęby zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym poradniki dotyczące zagrożeń (dopalacze, narkotyki, alkohol, leki), jakie otaczają młodych ludzi.

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów od godziny 18.00 do 20.00.

 

Comments are closed.