Dzień Kolorowej Skarpetki

 

Kochani!!!

Dziś 21 marca. To nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Nie bez przyczyny akurat taka data – kombinacja liczb 21 i 3, bo to właśnie w 21 parze chromosomów osoby zdrowe mają po 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa 3 chromosomy. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21.

Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia  Down Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” wspierające osoby z Zespołem Downa zachęca  do udziału w akcji poprzez założenie tego dnia kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Tak więc do dzieła, zakładajcie kolorowe skarpetki nie do pary, róbcie zdjęcia, kręćcie filmiki i puszczajcie w Świat!!! Bądźmy solidarni

                                                                                       

Comments are closed.