W sobotę, 8 kwietnia,  w holu głównym szkoły, dyrektor Danuta Kaniewska wraz z nauczycielami i gimnazjalistami powitała rodziców i dzieci, które od września 2017 roku mogą zostać uczniami nowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu. Przedstawiła prezentację, w której zostały zawarte informacje na temat:
– wydzielonej strefy dla uczniów młodszych (osobne wejście, sale lekcyjne, boisko, szatnie, toalety),
– strefy dla uczniów starszych (pracownie przedmiotowe: biologiczna, fizyczna, chemiczna, geograficzna, komputerowa),
– obwodu dla klas pierwszych,
– dotychczasowych osiągnięć  szkoły, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych, ale także zajęć artystycznych (chór, zespół taneczny, teatr), zajęć sportowych i kulinarnych,
– zasad panujących w szkole: przestrzeganie prawa, ścisła współpraca z rodzicami, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.
      Gimnazjaliści pod okiem nauczycieli przygotowali dla swoich młodszych koleżanek i kolegów kilka atrakcji: zajęcia w hali sportowej, grę na instrumentach w pracowni muzycznej oraz zajęcia kulinarne w sali zajęć technicznych. Wspólnie zatańczono ,,belgijkę”.

Comments are closed.