Dla wychowawców i nauczycieli

rok szkolny 2018/2019:

klasyfikacja śródroczna, roczna, końcoworoczna:

 

arkusz klasyfikacji śródrocznej – dla klas III

arkusz klasyfikacji rocznej – dla klas III

arkusz klasyfikacji końcoworocznej – dla klas III

 

UWAGA: wydrukowany arkusz składamy w sekretariacie szkoły do 5 czerwca 2019 r. 

 

Informacje o pracy nauczyciela:

KARTA EWALUACJI 2017/2018

—————————————————————————————————

WYCIECZKI

————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Next

Comments are closed.