INFORMACJA O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017 (ważne!)

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

proszę o zapoznanie się z informacją o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

dyrektor, Danuta Kaniewska

(25 lutego 2017)

do pobrania plik w formacie pdf

do pobrania plik w formacie docx

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

termminarz

regulaminy: j. polski, j. niemiecki, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, angielski, matematyka, wos

 

1. Ubezpieczenie NW.

Rodzice mogą wybrać ubezpieczyciela rekomendowanego przez Radę Rodziców – firmę InterRisk, innego ubezpieczyciela lub nie ubezpieczają dziecka od NW.

Informacje dotyczące oferty ubezpieczeniowej NW firmy InerRisk:

ogólne warunki ubezpieczenia

zgłaszanie szkody

ubezpieczenie na kwotę 10 000 zł

ubezpieczenie na na kwotę 20 000 zł

2. Pobyt ucznia w gimnazjum.

regulamin

3. Egzamin gimnazjalny.

na jakim poziomie uczeń pisze egzamin z języka obcego – przykład

wybór języka obcego zał. 3a, zał 3d, dostosowania zał 4b

procedury

komunikat o dostosowaniach na egzamin

komunikat o przyborach na egzamin

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

dla kogo i w jakich formach

spotkania tematyczne dla rodziców

5. Wychowanie do życia w rodzinie.

Uczeń uczęszcza na zajęcia jeśli rodzic pisemnie nie wyrazi rezygnacji z zajęć.

tematyka zajęć:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

6. Nowe Horyzonty.

tematyka

7. Wycieczki imprezy edukacyjne, wyjścia edukacyjne

regulamin

8. Obowiązkowy projekt edukacyjny.

regulamin na 2016/2017

9. Realizacja zajęć wychowania fizyczngo.

klasy niesportowe

10. Harmonogram zebrań

harmonogram roku szkolnego

 

Comments are closed.