“Debata” w sprawie szkodliwości alkoholu

W poniedziałek 9.12.2019 roku uczniowie klasy V oraz VII uczestniczyli w spotkaniu, które poprowadził trener zajęć psychoedukacyjnych oraz programów profilaktyki ryzykownych zachowań dla dzieci i młodzieży, pan Maciej Trafny. Spotkanie, a właściwie „DEBATA” poruszała problematykę alkoholizmu.

Program „Debata” jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Spotkanie składało się z części teoretycznej oraz ćwiczeniowej. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Przekazywane treści były oparte na trzech strategiach: korekta przekonań normatywnych (np. zbiór norm moralnych), kształtowanie systemu wartości oraz wiedza o realnych konsekwencjach.

Program profilaktyczny został sfinansowany przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

Spotkanie dla uczniów w szkole zorganizowały panie Grażyna Sarad oraz Karolina Gąsiorek-Burdelska.

 

Comments are closed.