Chór No Name uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej

      27 lipca 2019 r. chór No Name uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej i był świadkiem wręczenia nagród:

      – Honorowego Obywatela Miasta Wągrowca prof. dr hab. n. med. Piotrowi Przybyłowskiemu

      Najwięcej emocji wzbudziło wśród chórzystów wręczenie nagrody- Statuetki Jakuba- dyrygentowi -p. Lucynie Walewskiej- Jastrząbek, w kategorii oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna. Kolejne honorowe Nagrody Miasta Wągrowca otrzymali: Zakład Usług Technicznych Józef Kosiński w kategorii gospodarka; Krzysztof Wojtaszek w kategorii działalność społecznikowska

      Na koniec uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu chór NO NAME wystąpił z krótkim koncertem. Pan Burmistrz Jarosław Berendt, wiceburmistrz Piotr Pałczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Zadroga wręczyli wszystkim chórzystom słodkie upominki.

 

 
Comments are closed.