Na terenie naszego gimnazjum odbędzie się bezpłatny kurs komputerowy (120 godzin!) współfinasowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs skierowany jest do osób w wieku 25 – 50 lat z wykształceniem co najwyżej średnim oraz do osób w wieku 50 – 64 lata bez względu na wykształcenie. Szkolenie trwać będzie od października 2014 do kwietnia 2015. Zajęcia zakończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte komptencje.

      Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 694 720 535 lub pozostawienie swoich danych kontaktowych w sekretariacie gimnazjum pod numerem telefonu 67/26 21 500.

Comments are closed.